mga negosyong nnected sa pagmimina pangkalahatang kalakalan