Mga makinarya ng Mga konkretong Pinagputol ng Bagyo ng Bagyo 2011