term na medikal na nangangahulugang pagdurog ng isang bato