fae pindutin ang filter para sa solusyon sa suspensyon ng kemikal