nakakuha ng expression ng kritikal na bilis ng mill mill